GME Assembly & Testing

 

Op de afdeling Assembly & Testing worden

inkoop- en productiedelen samengebouwd tot complete modules, inclusief besturing en
electrische aansluitingen, waarna deze getest kunnen worden volgens de door de klant opgegeven specificaties.
Binnen GME is deze afdeling een perfecte aanvulling op de afdelingen Engineering en Production. Hierdoor kan het complete traject van concept tot verkoopklaar product in een kort tijdsbestek door ons bedrijf verzorgd worden.
Door naast de assemblagewerkzaamheden ook de volledige planning, inkoop van
onderdelen, de productie-technische aspecten, het logistieke traject en de kwaliteitscontroles te verzorgen, maakt GME het mogelijk om complete systemen op afroep van de klant uit te leveren.
Ook de implementatie van complete units, eventueel op locatie in een bestaand
productieproces, kan door ons worden verzorgd.